รุ่น M400K ยี่ห้อ System Sensor
ฐาน 2-Wire. รุ่น B401 ใช้กับอุปกรณ์ตรวจจับควัน รุ่น 2151 , SD651 ยี่ห้อ system sensor
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโต้อิเล็กทริค รุ่น SD651 ยี่ห้อ NOTIFIER
สปริงเกอร์แบบอัพไรท์สีม่วง TY-B 360F รุ่น TY-1151 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบอัพไรท์สีน้ำเงิน TY-B 286F รุ่น TY-1151 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบอัพไรท์สีเขียว TY-B 200F รุ่น TY-1151 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบอัพไรท์สีเหลือง TY-B 175F รุ่น TY-1151 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบอัพไรท์สีแดง TY-B 155F รุ่น TY-1151 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบอัพไรท์สีส้ม TY-B 155F รุ่น TY-1151 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
Smoke Detector ชนิดโฟโต้อีเลคทริก รุ่น 2151 ยี่ห้อ System Sensor มาตรฐาน UL-FM
สปริงเกอร์แบบเพนเด้นท์สีน้ำเงิน TY-B 286F รุ่น TY-1251 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบเพนเด้นท์สีเขียว TY-B 200F รุ่น TY-1251 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบเพนเด้นท์สีเหลือง TY-B 175F รุ่น TY-1251 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบเพนเด้นท์สีม่วง TY-B 360F รุ่น TY-1251 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบเพนเด้นท์สีส้ม TY-B 135F รุ่น TY-1251 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
สปริงเกอร์แบบเพนเด้นท์สีแดง TY-B 155F รุ่น TY-1251 (K2.8) 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ TYCO
Sprinkler8K-factor,TY-4251, 3/4 นิ้ว Pendent, 155F/68C,RED ยี่ห้อTyco
กล่องครอบกันน้ำ รุ่น WBB ใช้ติดตั้งกับกระดิ่ง SSM24 ยี่ห้อ System Sensor
ฝาปิดหัวสปริงเกอร์สีขาว สำหรับขนาด 3/4 นิ้ว แบบ Pendent ยี่ห้อ TYCO
ฝาปิดหัวสปริงเกอร์สีขาว สำหรับขนาด 1/2 นิ้ว แบบ Pendent ยี่ห้อ TYCO
กระดิ่ง 10 นิ้ว รุ่น SSM24-10 ยี่ห้อ System Sensor มาตรฐาน UL
กระดิ่ง 8 นิ้ว รุ่น SSM24-8 ยี่ห้อ System Sensor มาตรฐาน UL
Heat sensor รุ่น 4098-9733 ยี่ห้อ SIMPLEX
Base for Detector 4098-9714,4098-9733 รุ่น 4098-9792 ยี่ห้อ Simplex
Photoelectric Smoke Detector รุ่น 4098-9714 ยี่ห้อ Simplex มาตรฐาน UL (ไม่รวมฐาน)
กระดิ่ง 6 นิ้ว รุ่น SSM24-6 ยี่ห้อ System Sensor มาตรฐาน UL
Pull Station Single Action Non Addressable รุ่น RMS-1T ยี่ห้อ Simplex
ADAPTER PLATE for Detector รุ่น 4098-9832 ยี่ห้อ Simplex
Electronic Fixed Temp 135° F (57° C)+Rate of Rise Heat Detectors รุ่น 4098-9613 ยี่ห้อ Simplex
2-Wire Base for Detector รุ่น 4098-9788 ยี่ห้อ Simplex
Photoelectric Smoke Detector รุ่น 4098-9601 ยี่ห้อ Simplex
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน ชนิด ABS รุ่น S200-Y2 แบบมือผลัก เท้าเหยียบ ยี่ห้อ Terysafe
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉินชนิด ABS รุ่น S200 แบบมือผลัก เท้าเหยียบ ยี่ห้อ Terysafe
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉินชนิด ABS รุ่น S250 แบบมือผลัก เท้าเหยียบ คาดเหลือง ยี่ห้อ Terysafe
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉินชนิด ABS รุ่น S150 แบบมือผลัก คาดเหลือง ยี่ห้อ Terysafe
ฝักบัวอาบน้ำพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉินชนิด ABS รุ่น S100 แบบมือผลัก ยี่ห้อ Terysafe
อ่างล้างตาฉุกเฉิน พร้อมฝักบัวแบบมือผลักและเท้าเหยียบสแตนเลส รุ่น SS-S150 ยี่ห้อ TERYSAFE
หัวล่อฟ้าระบบ Early Streamer รัศมี Level-II 87 เมตร รุ่น Protart -60 ยี่ห้อ PROTART จากประเทศตุรกี
หัวล่อฟ้าระบบ Early Streamer รัศมี Level-II 55 เมตร รุ่น Protart -30 ยี่ห้อ PROTART จากประเทศตุรกี
รองเท้าเซฟตี้สำหรับงานป้องกันไฟฟ้าแรงสูง HRD060D ยี่ห้อ GIASCO
ครอบเหล็ก (ลาโค่)
ไม้ตบไฟ ใช้สายพานตบไฟ
ถังฉีดน้ำพร้อมก้านสูบ
Ansul Sentry Portable Extinguisher, Foray, AA10S 10lb UL
เครื่องดับเพลิงชนิดพรีมิกซ์โฟมแบบมีล้อเข็น รุ่น 50 lbs, AFFF ยี่ห้อ Fireman
ที่วางถังดับเพลิงแบบเดี่ยว อะคริลิคใส
ถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง 50 ปอห์น แบบเข็น รุ่น 50MB ยี่ห้อ badgers มาตราฐาน UL
ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 50 ปอห์น ยี่ห้อ Cenon
ถังดับเพลิงชนิดวอเตอร์แก๊ส (Water Gas) ตัวถังสแตนเลส ขนาด 9 ลิตร ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิงชนิดวอเตอร์แก๊ส (Water Gas) ตัวถังสแตนเลส ขนาด 6 ลิตร ยี่ห้อ FireMan

                                                   
Sitemap หมวดหมู่