ครอบเหล็ก (ลาโค่)
ไม้ตบไฟ ใช้สายพานตบไฟ
ถังฉีดน้ำพร้อมก้านสูบ
Ansul Sentry Portable Extinguisher, Foray, AA10S 10lb UL
เครื่องดับเพลิงชนิดพรีมิกซ์โฟมแบบมีล้อเข็น รุ่น 50 lbs, AFFF ยี่ห้อ Fireman
ที่วางถังดับเพลิงแบบเดี่ยว อะคริลิคใส
ถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง 50 ปอห์น แบบเข็น รุ่น 50MB ยี่ห้อ badgers มาตราฐาน UL
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งสำหรับดับวัสดุโลหะ Class D ยี่ห้อ Fireman
ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 50 ปอห์น ยี่ห้อ Cenon
ถังดับเพลิงชนิดวอเตอร์แก๊ส (Water Gas) ตัวถังสแตนเลส ขนาด 9 ลิตร ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิงชนิดวอเตอร์แก๊ส (Water Gas) ตัวถังสแตนเลส ขนาด 6 ลิตร ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิง ใช้ดับไฟ class A,B,C ชนิดน้ำยาฮาโลตรอน (Halotron) ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟมพร้อมล้อเลื่อน ขนาด 50 ลิตร ยี่ห้อ Cenon
ถังดับเพลิง ใช้ดับไฟ class A,B,C,Kอุปกรณ์ไฟฟ้าและห้องครัว ชนิดน้ำยา SC-AFFF ยี่ห้อ FireMan
ลูกกลมดับเพลิง ยี่ห้อ Elide Fire มาตรฐาน IAF
ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟม AFFF ขนาด 9 ลิตร ตัวถังสแตนเลส ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟมเหมาะติดกับรถยนต์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ยี่ห้อ Fire Stop
ถังดับเพลิงทำงานเองอัตโนมัติชนิดผงเคมีแห้งแขวนเพดาน 15 ปอห์น ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิงทำงานเองอัตโนมัติชนิดน้ำยาเหลวระเหยแบบแขวนเพดาน 15 ปอห์น ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิง Class A, B, C, D และ K ยี่ห้อ Fire ade
ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Powder) ขนาด 2 ปอห์น ยี่ห้อ Cenon
ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟม AFFF ตัวถังเหล็กขนาด 9 ลิตร ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิง ชนิดฟองโฟม AFFF ตัวถังเหล็กขนาด6 ลิตร ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิง ชนิดซีโอทู 50 ปอห์น
ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ขนาด 10 ปอห์น
ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซ CO2 (ซีโอทู) ขนาด 5 ปอห์น
WEISS Pressure snubber model PSN-B-25 brass 1/4 inch. NPT.
ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 15 ปอห์น
ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง(Dry Powder) 20 ปอห์น ยี่ห้อ Cenon
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง(Dry Powder) ขนาด 50 ปอห์น ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Powder)ขนาด 10 ปอห์น ยี่ห้อ Cenon
ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง(Dry Powder)ขนาด 5 ปอห์น ยี่ห้อ Cenon
ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 10 ปอห์น
ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 5 ปอห์น
ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 2 ปอห์น
ถังดับเพลิงทำงานเองอัตโนมัติชนิดน้ำยาเหลวระเหยแบบแขวนเพดาน 10 ปอห์น ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิงทำงานเองอัตโนมัติชนิดผงเคมีแห้งแบบแขวนเพดาน 10 ปอห์น ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอห์น 650 บาท ยี่ห้อ Cenon
อ่างล้างตาฉุกเฉินสแตนเลส รุ่น SS-B100 ยี่ห้อ TERYSAFE
8-Zone Conventional Facp 220V RED รุ่น HCA-8 ยี่ห้อ Hochiki
ที่วางถังดับเพลิงชนิดถังเดียววัสดุสแตนเลสพร้อมป้ายอลูมิเนียม 20x30 cm.
ยางขอบกระจกตู้ Fire Hose
อุปกรณ์วางถังดับเพลิงแบบถังเดี่ยว วัสดุเหล็ก/สแตนเลส
สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส ชนิดระเหยแห้งเร็ว ยี่ห้อ ช้างน้อย
ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide (CO2) หรือซีโอทูขนาด 15 ปอห์น ยี่ห้อ Fireman
Alarm Bell 10 นิ้ว รุ่น MB-G10-24-R ยี่ห้อ Notifier มาตรฐาน UL
Bronze Check Valve รุ่น NP326 , threaded ends 300psi 2\quot; ยี่ห้อ Nibco
สายส่งน้ำดับเพลิงสวิงอัตโนมัติ 1นิ้วx30เมตร พร้อมหัวฉีด รุ่น WEN1-04 ยี่ห้อ Will มาตรฐาน EN671-1
เครื่องนับจำนวนฟ้าผ่าแบบอนาล๊อค รุ่น LEC-IVR ยี่ห้อ ERICO
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดผนัง รุ่น FAPN104N-B1-30L, 40L, 50L ยี่ห้อ NOHMI (2018)

                                                
Sitemap หมวดหมู่