ป้ายทางหนีไฟ/Fire Exit รหัส SA-43
ป้ายทางหนีไฟ/Fire Exit รหัส SA-44
ป้ายทางหนีไฟ/Fire Exit รหัส SA-45
ป้ายทางหนีไฟ/Fire Exit รหัส SA-46
ป้ายทางหนีไฟ/Fire Exit รหัส SA-47
ป้ายทางหนีไฟ /Fire Exit รหัส SA-48
ป้าย Fire Exit รหัส SA-49
ป้ายทางหนีไฟ /Fire Exit รหัส SA-50
ป้ายทางหนีไฟ รหัส SA-51
ป้าย Fire Exit รหัส SA-52
ป้ายทางออก/Exit รหัส SA-30
ป้ายทางออก/Exit รหัส SA-28
ป้ายทางออก/Exit รหัส SA-27
ป้าย EXIT/ทางออก รหัส SA-26
ป้ายทางออก/Exit รหัส SA-25
ป้าย EXIT รหัส SA-24
ป้ายทางออก SA-23
ป้ายทางออก/Exit รหัส SA-20
ป้ายทางออกเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น รหัส SA-18
ป้ายทางออกฉุกเฉิน รหัส SA-17
ป้ายบันไดลิง รหัส SA-16
ป้ายรูปบันได รหัส SA-15
ข้อแยก 3 ทางมีวาล์ว 2 ตัว 2.5 นิ้ว x2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว สวมเร็ว
ข้อแยก 3 ทางมีวาล์ว 2 ตัว 2.5 นิ้ว x2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว สวมเร็ว
ข้อแยก 3 ทางมีวาล์ว 2 ตัว เขี้ยวสวีเดน 2.5 นิ้ว x2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว
ข้อแยก 3 ทางไม่มีวาล์ว 2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว
ข้อแยก Y เกลียวหยาบสวมเร็ว 4 นิ้ว x 2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 1 loop ยี่ห้อ Bosch
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 6 โซน ยี่ห้อ Bosch
ป้ายอะคิลิคทางออก,ทางหนีไฟ,รูปคนวิ่ง
ป้ายอะคิลิคห้องสุขาชายหญิง
ป้ายอะคิลิคทางออก
ป้ายอะคิลิคทางออกรูปคนวิ่ง
สติ๊กเกอร์ถังดับเพลิง
สติ๊กเกอร์วงกลมปลอดภัยไว้ก่อน
ป้ายอะคิลิคปลอดภัยไว้ก่อน
สติ๊กเกอร์ปลอดภัยไว้ก่อน
ตัวแจ้งเตือนแสงไฟแฟลช (Strobe Light) ยี่ห้อ System sensor
ไฟหมุน มีเสียงไซเรนในตัว (ทำงานเมื่อไฟดับ)
ไฟฉุกเฉิน LED พร้อมเสียงไซเรน 20 วัตต์และไฟกระพริบ
ไซเรน 6 เสียง ขนาด 10วัตต์
ไซเรน 1 เสียง 50 วัตต์
ไซเรน 6 เสียง ขนาด 15 วัตต์
ไซเรน 6 เสียง ขนาด 20 วัตต์
ไฟกระพริบขนาดเล็ก 6.5 cm พร้อมฐานแม่เหล็ก
ไฟฉุกเฉิน LED พร้อมเสียงไซเรน 10 วัตต์
ไฟหมุนหลังเต่า (รุ่นไม่มีเสียง)
ชุดหัวฉีด AG 4 สูบ STAGE-200 พร้อมถังมัลติวาล์ว 58 ลิตร
ชุดหัวฉีด AG 4 สูบพร้อมถังมัลติวาล์ว 58 ลิตร
ข้อลดนิปเปิล

                                                  
Sitemap หมวดหมู่