หลอดฮาโลเย่น 55Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-26AH,สว่างนาน 2 ชม.รุ่น SN255SM2N ยี่ห้อ Sunny
หลอดไดโคอิคฮาโลเจน 55Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-26AH,สว่างนาน 2 ชม.รุ่น SN255DH2N ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเ่ย่น 55Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-26AH,สว่างนาน 2 ชม.รุ่น SN255CL2N ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเ่ย่น 50Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-21AH,สว่างนาน 2 ชม.รุ่น SN250CL2N ยี่ห้อ Sunny
หลอดไดโคอิคฮาโลเจน 50Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-21AH,สว่างนาน 2 ชม.รุ่น SN250DH2N ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเย่น 50Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-21AH,สว่างนาน 2 ชม.รุ่น SN250SM2N ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเ่ย่น 35Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-18AH,สว่างนาน 3ชม.รุ่น SN235CL3N ยี่ห้อ Sunny
หลอดไดโคอิคฮาโลเจน 20Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-18AH,สว่างนาน 3 ชม.รุ่น SN235DH3N ยี่ห้อ Sunny
หลอดไฮโดรเย่น 6Wx2หลอด, แบตเตอรี่ขนาด 6V-4.5AHx2ก้อน, สว่างนาน 3ชม.รุ่น SN206CL3 ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเย่น 6Wx2หลอด, แบตเตอรี่ขนาด 6V-4.5AHx2ก้อน, สว่างนาน 3ชม. รุ่น SN206SM3 ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเจน 6Wx2 หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 6V-4.5AH, สว่างนาน 1.5 ชม.รุ่น SN156SM1 ยี่ห้อ Sunny
High Expansion Foam Generator
หัวฉีดสเปร์ปรับได้ 180 องศา ขนาด 2.5 นิ้ว
หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ
สายส่งน้ำดับเพลิง 3 ชั้น Nitrile Rubber ยี่ห้อ Double Rhomb
หัวฉีดปรับฝอยแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว
หัวฉีดปรับฝอยหรือลำตรงแบบเกลียว American
หัวฉีดปรับฝอยหรือลำตรงแบบสวมปลายหัวฉีดด้ามยาว
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดเป็นลำตรงแบบสวมเร็ว วัสดุทองเหลือง-อลูมิเนียม
สายส่งน้ำดับเพลิงโพลีเอสเตอร์ สีขาว-แดง ยี่ห้อ Sakura (ไม่รวมข้อต่อ) มาตราฐาน ISO9002
กรวยจราจรอย่างดีสูง 80 cm. ไม่มีแถบขาว เม็ดพลาสติก EVA รถทับไม่แตก
กรวยจราจรอย่างดีสูง 70 cm. ไม่มีแถบขาว เม็ดพลาสติก EVA รถทับไม่แตก
กรวยจราจรอย่างดีสูง 50 cm. ไม่มีแถบขาว เม็ดพลาสติก EVA รถทับไม่แตก
กรวยจราจรอย่างดีสูง 80 cm. มีแถบขาว เม็ดพลาสติก EVA รถทับไม่แตก
กรวยจราจรอย่างดีสูง 70 cm. มีแถบขาว เม็ดพลาสติก EVA รถทับไม่แตก
กรวยจราจรอย่างดีสูง 50 cm. มีแถบขาว เม็ดพลาสติก EVA รถทับไม่แตก
Convertor แปลง 24Vdc เป็น 12Vdc ขนาด 5A รุ่น REG-5A ยี่ห้อ Siam Neonline
Convertor แปลง 24Vdc เป็น 12Vdc ถึง 13.8Vdc ขนาด 30A รุ่น REG-30A ยี่ห้อ Siam Neonline
Convertor แปลง 24Vdc เป็น 12Vdc ถึง 13.8Vdc ขนาด 20A รุ่น REG-20A ยี่ห้อ Siam Neonline
Convertor แปลง 24Vdc เป็น 12Vdc หรือ 13.8Vdc ขนาด 10A รุ่น REG-10A ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องแปลงแรงดัน (Regulator) 220Vac เป็น 12Vdc หรือ 13.8 Vdc ขนาด30A รุ่น REG-1230Aยี่ห้อ siam Neon
เครื่องแปลงแรงดัน (Regulator) 220Vac เป็น 0-15Vdc แบบปรับโวลต์ได้ขนาด20A รุ่น REG-1520A
เครื่องแปลงแรงดัน (Regulator) 220Vac เป็น 12Vdc หรือ 13.8 Vdc ขนาด10A รุ่น REG-1220Aยี่ห้อ siam Neon
เครื่องแปลงแรงดัน (Regulator) 220Vac เป็น 12Vdc หรือ 13.8 Vdc ขนาด10A รุ่น REG-RX10Aยี่ห้อ siam Neon
เครื่องแปลงแรงดัน (Regulator) 220Vac เป็น 12Vdc หรือ 13.8 Vdc ขนาด 7A รุ่น REG-127A ยี่ห้อ siam Neon
เครื่องแปลงแรงดัน (Regulator) 220Vac เป็น 12Vdc หรือ 13.8 Vdc ขนาด 5A รุ่น REG-DC5A ยี่ห้อ siam Neon
เครื่องรักษาระดับไฟ 220Vac คงที่อัตโนมัติ(Stabilizer) ขนาด 2000W รุ่น MK2000 ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องรักษาระดับไฟ 220Vac คงที่อัตโนมัติ(Stabilizer)ขนาด 3000W รุ่น MK3000 ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องรักษาระดับแรงดัน 220Vac คงที่อัตโนมัติ(Stabilizer) ขนาด 1000W รุ่นMK1000 ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องรักษาระดับแรงดัน 220Vac คงที่อัตโนมัติ(Stabilizer) ขนาด 500W รุ่น MK555 ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องรักษาระดับแรงดัน 220Vac คงที่อัตโนมัติ(Stabilizer) ขนาด 300W รุ่น MK333 ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องป้องกันไฟตก (ไฟตกตัด) พร้อมหน่วงเวลา 3 นาทีขนาด 6000W, 30A รุ่น AOT-30AT ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องป้องกันไฟตก (ไฟตกตัด) พร้อมหน่วงเวลา 3 นาทีขนาด 1400W, 5A รุ่น AOT-5AT ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องป้องกันไฟตก (ไฟตกตัด) ขนาด 2800W, 10A รุ่น AOT-10 ยี่ห้อ Siam Neonline
เครื่องป้องกันไฟตก (ไฟตกตัด) ขนาด 1400W, 5A รุ่น AOT-5 ยี่ห้อ Siam Neonline
Invertor แปลง 24Vdc เป็น 220Vac ขนาด 1000W รุ่น NV-100024 ยี่ห้อ Siam Neonline
Invertor แปลง 24Vdc เป็น 220Vac ขนาด 760W รุ่น NV-76024 ยี่ห้อ Siam Neonline
Invertor แปลง 24Vdc เป็น 220Vac ขนาด 600W รุ่น NV-600GS ยี่ห้อ Siam Neonline
Invertor แปลง 24Vdc เป็น 220Vac ขนาด 500W รุ่น NV-500G ยี่ห้อ Siam Neonline
Invertor แปลง 24Vdc เป็น 220Vac ขนาด 400W รุ่น NV-40024 ยี่ห้อ Siam Neonline

                                                   
Sitemap หมวดหมู่