Heat Detector 2 สาย แบบ FixTemp 65\'C ชนิดกันน้ำ รุ่น FDLJ906-DW-65 ยี่ห้อ Nohmi (รวมฐาน)
Heat Detector 2 สาย แบบ Rate of Rise ชนิดมี LED แสดงสถานะ รุ่น FDPJ206-D-M ยี่ห้อ Nohmi (ไม่รวมฐาน)
Heat Detector 4 สาย แบบ Rate of Rise ชนิดต่อ Lamp ได้ รุ่น FDPJ206-D-X ยี่ห้อ Nohmi (ไม่รวมฐาน)
Heat Detector 2 สาย แบบ Rate of Rise รุ่น FDPJ206-D ยี่ห้อ Nohmi (ไม่รวมฐาน)
Thermal detector fixed addressable รุ่น FST-851 ยี่ห้อ Notifier
ตัวตรวจจับความร้อนชนิด Rate of Rise 2 สาย รุ่น CL-182
ชนิด Rate of Rise 2 สายรุ่น CL-183 ยี่ห้อ CL
ชนิด Fix Temp. แบบ 2 สายรุ่น CL-181 ยี่ห้อ CL
ตัวตรวจจับความร้อน แบบ Rate of Rise 4 สาย รุ่นS-302-4 ยี่ห้อ Cemen
ตัวตรวจจับความร้อน แบบ Rate of Rise 3 สาย รุ่น S-302-3 ยี่ห้อ Cemen
ตัวตรวจจับความร้อนแบบผสม Rate of rise กับ Fix Temp รุ่น S-319 ยี่ห้อ Cemen
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 1 loop ยี่ห้อ Bosch
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 10 โซน รุ่น FA-510 ยี่ห้อ Cemen
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 5 โซน รุ่น FA-505 ยี่ห้อ Cemen (TaiWan)
ชุดอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ รุ่น NFS-320 เพื่อติดตั้งในเรือ (Marine System)
ตู้แยกแจ้งสัญญาณไฟไหม้ (Annunciator) ขนาด 10-20-30-40-50 โซน ยี่ห้อ Nohmi
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 1 โซน รุ่น FAP230N-1L ยี่ห้อ Nohmi
ตู้สำหรับงานเรือ สำหรับใส่ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ รุ่น CAB-BM ยีห้อ Notifier
Conventional Agent Release Control Panel รุ่น RP2002(E) ยี่ห้อ Notifier (USA) มาตรฐาน UL
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบ Intelligent Addressable รุ่น NFS2-3030 ยี่ห้อ Notifier (USA), UL-standar
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ Intelligent Addressable รุ่น NFS2-640 ยี่ห้อ Notifier (USA) มาตรฐาน UL
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 1 Loop ระบบ Multiplex รุ่น NFS-320 ยี่ห้อ Notifier
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 10 Zone รุ่น SFD-10UDE ยี่ห้อ Notifier (USA) มาตรฐาน UL
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 5 Zone รุ่น SFD-5UDE ยี่ห้อ Notifier (USA) มาตรฐาน UL
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 4 Zone รุ่น SFD-2404 ยี่ห้อ Notifier (USA) มาตรฐาน UL
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 2 Zone รุ่น SFD-2402 ยี่ห้อ Notifier มาตรฐาน UL
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 50 โซน รุ่น CL-9600 ยี่ห้อ CL (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 40 โซน รุ่น CL-9600 ยี่ห้อ CL (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 30 โซน รุ่น CL-9600 ยี่ห้อ CL (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 20 โซน รุ่น CL-9600 ยี่ห้อ CL (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 15 โซน รุ่น CL-9600 ยี่ห้อ CL (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 10 โซน ยี่ห้อ CL-9600 (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 5 โซน รุ่น CL-9600 ยี่ห้อ CL (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 50 โซน รุ่น FA-450 ยี่ห้อ Cemen (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 40 โซน รุ่น FA-440 ยี่ห้อ Cemen (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 30 โซน รุ่น FA-430 ยี่ห้อ Cemen (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 20 โซน รุ่น FA-420 ยี่ห้อ Cemen (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 15 โซน รุ่น FA-415 ยี่ห้อ Cemen (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ขนาด 1 โซน รุ่น FA-601 ยี่ห้อ Cemen (Taiwan)
แบตเตอรี่แห้งชนิดตะกั่วกรดขนาด 12V-5AH ยี่ห้อ Sunny
แบตเตอรี่แห้งชนิดตะกั่วกรดขนาด 12V-1.3AH ยี่ห้อ Sunny
แบตเตอรี่แห้งชนิดตะกั่ว-กรดขนาด 12V, 2.9AH ยี่ห้อ Sunny
น้ำยาฟองโฟม 3 เปอร์เซนต์ AR-AFFF ขนาด 19 ลิตร รุ่น C333P ยี่ห้อ CHEMGUARD มาตรฐาน UL listed
ผงเคมีแห้งแอมโมเนียมฟอสเฟต
ผงเคมีแห้งสำหรับถังดับเพลิงชนิดโปรแตสเซียม ไบคาร์โบเนท Fire Rating 4A-5B ราคาต่อกระสอบ
วาล์วพร้อมเกจวัด
สลัคล๊อควาล์วถังดับเพลิง
วาล์วสำหรับถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง
มิเตอร์เข็มเพรสเชอร์เก็จ
สายฉีดสำหรับถังดับเพลิงเคมีแห้ง

                                                  
Sitemap หมวดหมู่