อุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดมกด แบบติดลอย มีแจ๊คโทรศัพท์+ไฟแสดง รุ่น FMM120A ยี่ห้อ Nohmi
อุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดกด แบบติดฝัง มีแจ๊คโทรศัพท์+ไฟแสดง รุ่น FMM160A ยี่ห้อ Nohmi
ULC-List ชนิด ionization รุ่น 1451 ยี่ห้อ System Sensor
ตัวตรวจจับควันชนิดโฟโต้อีเลคทริคแบบ 2 สาย UL รุ่น 2451 ยี่ห้อ Notifier
ตู้แยกแจ้งสัญญาณไฟไหม้ (Annunciator) ขนาด 5 โซน รุ่น FIP220N-S-5L ยี่ห้อ Nohmi
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 50 โซน 500 Panel รุ่น FAPN128N-B1-50L ยี่ห้อ Nohmi
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 40 โซน 400 Panel รุ่น FAPN128N-B1-40L ยี่ห้อ Nohmi
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 30 โซน 300 Panel รุ่น FAPN128N-B1-30L ยี่ห้อ Nohmi
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 20 โซน 200 Panel รุ่น FAPN129N-20L ยี่ห้อ Nohmi
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 10 โซน 200 Panel รุ่น FAPN129N-10L ยี่ห้อ Nohmi
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 10 โซน 100 Panel รุ่น FAPN102-R-10L ยี่ห้อ Nohmi
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 10 โซน รุ่น FA-610 ยี่ห้อ Cemen (Taiwan)
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 5 โซน รุ่น FA-605 ยี่ห้อ Cemen (Taiwan)
ป้ายไฟฉุกเฉิน Exit รุ่น Surface สองหน้ายี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉิน Exit รุ่น Surface หน้าเดียวยี่ห้อ Sunny
แบตเตอรี่แห้งชนิดตะกั่วกรดขนาด 12V-120AH ยี่ห้อ Sunny
แบตเตอรี่แห้งชนิดตะกั่วกรดขนาด 12V-33AH ยี่ห้อ Sunny
ไฟฉุกเฉิน 12V 7.5AH ยี่ห้อ Safeguard รุ่น IPL127-212 หลอด LED
รุ่น SN235DH2N-X,CL2N-X และ SM2N-X, 35Wx2, 15AH, 2 ชม.ยี่ห้อ Sunny
รุ่น SN 255DH 2N-X ,SM2N-X และ DH2N-X ,55W, 26AH, 2ชม. ยี่ห้อ Sunny
รุ่น SN235DH2N,CL2N และ SM2N, 35Wx2, 15AH, 2 ชม.ยี่ห้อ Sunny
รุ่น SN255DH2N, SM2N และ CL2N 55Wx2, 26AH, 2ชม.ยี่ห้อ Sunny
หลอดHalogen 35Wx3หลอด, แบตเตอรี่ขนาด 12V-26AH,สว่างนาน 2ชม. รุ่น SN 335 SM2 ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเย่น 25Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-40AH,สว่างนาน 7 ชม.รุ่น SN 225 SM7 ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเ่ย่น 25Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-40AH,สว่างนาน 7ชม.รุ่น SN225CL7 ยี่ห้อ Sunny
หลอดไดโครอิคฮาโลเจน 6Wx2หลอด, แบตเตอรี่ขนาด 4.5AH,สว่างนาน 3 ชม.รุ่น SN 206 DH3-X ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเ่ย่น 35Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-15AH,สว่างนาน 2ชม.รุ่น SN 235 CL2N ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเย่น 35Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-15AH,สว่างนาน 2 ชม.รุ่น SN 235 SM2N ยี่ห้อ Sunny
ตัวตรวจจับความร้อน แบบ Rate of Rise 2 สาย รุ่น S-302 ยี่ห้อ Cemen
หลอดไดโคอิคฮาโลเจน 35Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-15AH,สว่างนาน 2 ชม.รุ่น SN235DH2N ยี่ห้อ Sunny
หลอดไดโครอิคไฮโดรเย่น 6Wx2หลอด, แบตเตอรี่ขนาด 6V-4.5AHx2ก้อน, สว่างนาน 3ชม.รุ่น SN206DH3ยี่ห้อ Sunny
หลอดฮาโลเจน 6Wx2 หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 6V-4.5AH, สว่างนาน 1.5 ชม.รุ่น SN156CM1 ยี่ห้อ Sunny
หลอดDichroic Hydrogen 6Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 6V-4.5AH,สว่างนาน 1.5ชม.รุ่น SN156DH1 ยี่ห้อ Sunny
NIBCO Ball Valve Model TFP-600A, brass body, NPT thread,UL Listed, 600psi., C.W.P
หลอดHalogen 35Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-40AH,สว่างนาน 5 ชม.รุ่น SAU235CL5 ยี่ห้อ Sunny
หลอดDicroic Halogen 35Wx2 หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-40AH,สว่างนาน 5 ชม.รุ่น SAU235DH5 ยี่ห้อ Sunny
หลอดHalogen 35Wx2 หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-40AH,สว่างนาน 5 ชม.รุ่น SAU235SM5 ยี่ห้อ Sunny
หลอด Dicroic Halogen 50Wx2 หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-40AH,สว่างนาน 3.5ชม.รุ่น SAU250DH3 ยี่ห้อ Sunny
หลอดHalogen 50Wx2 หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-40AH,สว่างนาน 3.5ชม.รุ่น SAU250SM3 ยี่ห้อ Sunny
หลอดHalogen 50Wx2หลอด,แบตเตอรี่ขนาด 12V-40AH,สว่างนาน 3.5ชม.รุ่น SAU250CL3 ยี่ห้อ Sunny
ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบเขี้ยวขัดชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์
สวมเร็วตัวผู้ 2 ด้าน
ข้อต่อ NH สายส่งน้ำดับเพลิงแบบระบบอัดชนิดอัลลอยชุบแข็ง
ข้อต่อ NH สายส่งน้ำดับเพลิงแบบระบบอัดชนิดทองเหลืองยี่ห้อ Titan
ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบพันลวดชนิดอลูมิเนียมยี่ห้อ Titan
ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบพันลวดชนิดทองเหลืองยี่ห้อ Titan
ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ Rack ชนิดทองเหลืองยี่ห้อ Titan
Mini Monitor Module รุ่น FMM-101CH ยี่ห้อ Notifier
Isolator Module รุ่น ISO-XCH ยี่ห้อ Notifier
Monitor Modules รุ่น FMM-1 ยี่ห้อ Notifier

                                                  
Sitemap หมวดหมู่